Chao­sas dėl žu­vų

Lietuvos Rytas - - 14 -

Vie­na­me Ore­go­no vals­ti­jos greit­ke­ly­je pri­ar­tė­jęs prie re­mon­tuo­ja­mos ke­lio vie­tos ir ban­dy­da­mas su­sto­ti ap­vir­to de­li­ka­te­sais lai­ko­mas žu­vis mik­si­nas ve­žan­tis sunk­ve­ži­mis. Vie­nas kon­t­ei­ne­ris su žu­vi­mis iš­lė­kė iš sunk­ve­ži­mio į priešprie­ši­nio eis­mo juos­tą.

Ant ke­lio iš­kri­tu­sios su­dir­gin­tos mik­si­nos iš­sky­rė itin daug glei­vių – tai nuo­trau­ko­se ma­ty­ti ant au­to­mo­bi­lių ir ke­lio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.