Sko­la ėmė aug­ti

Lietuvos Rytas - - 22 -

Ru­si­jos bend­ra už­sie­nio sko­la per pir­mą­ją šių me­tų pu­sę pa­di­dė­jo 15,5 mlrd. JAV do­le­rių, ar­ba 3 proc., – iki 529,6 mlrd. do­le­rių (ati­tin­ka­mai 13,6 ir 464,3 mlrd. eu­rų).

Per ant­rą­jį me­tų ket­vir­tį ši su­ma pa­au­go 0,7 pro­cen­to.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.