Ne­rin­ga

Lietuvos Rytas - - 27 -

Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja pa­ren­gė ke­tu­ris pės­čių­jų marš­ru­tus ir vie­ną kom­bi­nuo­tą – pės­čio­mis ir dvi­ra­čiais po ne­ri­ją. Vi­si ta­kai pa­žy­mė­ti ro­dyk­lė­mis, o nu­me­riai nu­ro­do ob­jek­tus. Marš­ru­tai iš­sa­miai ap­ra­šy­ti kny­ge­lė­je „Pės­čių­jų va­do­vas po Kur­šių ne­ri­ją“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.