Mir­ti­nin­kės ata­ka

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ni­ge­ri­jos šiau­rės ry­tuo­se esan­čia­me Mai­du­gū­rio mies­te aš­tuo­ni žmo­nės žu­vo pir­ma­die­nį mir­ti­nin­kei de­to­na­vus bom­bą vie­no­je me­če­tė­je.

Dar 15 žmo­nių bu­vo su­žeis­ti. Kol kas jo­kia gru­puo­tė at­sa­ko­my­bės dėl šio iš­puo­lio ne­pri­si­ėmė, bet Ni­ge­ri­jos šiau­rės ry­tuo­se ak­ty­viai vei­kia dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mas „Bo­ko Ha­ram“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.