Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 16 -

Sek­ma­die­nį ry­tą iš Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės nie­ko ne­sa­kęs iš­ėjo ir din­go 22 me­tų jau­nuo­lis, ku­ris čia bu­vo gy­do­mas 2 sa­vai­tes.

Ar­ti­mie­ji krei­pė­si į po­li­ci­ją ir

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.