Stab­dė ir šū­viais

Lietuvos Rytas - - 4 -

Vil­niaus ra­jo­ne pa­sie­nie­čiai per­se­kio­jo ir šū­viais iš tar­ny­bi­nių gink­lų stab­dė du kont­ra­ban­di­nin­kų au­to­mo­bi­lius. Po gau­dy­nių areš­ti­nė­je at­si­dū­rė trys pa­žei­dė­jai, o į pa­rei­gū­nų ran­kas pa­te­ko 12 tūkst. pa­ke­lių ne­le­ga­lių rū­ka­lų kro­vi­nys. Jo ver­tė – be­veik 35 tūkst. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.