Me­di­kų dekla­ra­ci­jos

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pri­va­čių in­te­re­sų dekla­ra­ci­jų dar ne­pa­tei­kė 175 me­di­kai, dėl jų įstai­gų va­do­vams Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pa­ve­dė at­lik­ti ty­ri­mus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.