Są­nau­dos iš­au­go

Lietuvos Rytas - - 19 -

Vie­nos va­lan­dos dar­bo są­nau­dos ša­lies pra­mo­nės, sta­ty­bos ir pa­slau­gų įmo­nė­se, įskai­tant ir in­di­vi­dua­lią­sias įmo­nes, ant­rą­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, pa­di­dė­jo 10,4 proc., o vien vers­lo įmo­nė­se – 10,6 pro­cen­to.

Per ant­rą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su sau­sio–ko­vo mė­ne­siais, dar­bo są­nau­dos pa­di­dė­jo 2,3 proc., iš jų vers­lo įmo­nė­se – 2,5 proc.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.