Eks­por­tas te­be­au­ga

Lietuvos Rytas - - 19 -

Lie­tu­vos eks­por­tas šių me­tų sau­sio–lie­pos mė­ne­siais sie­kė 14,676 mlrd. eu­rų, im­por­tas – 16,261 mlrd. eu­rų, ar­ba ati­tin­ka­mai 16,8 proc. ir 16,4 proc. dau­giau nei per tą pa­tį 2016-ųjų lai­ko­tar­pį.

Lie­tu­vos už­sie­nio pre­ky­bos de­fi­ci­tas šie­met, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tų sau­siu–lie­pa, pa­di­dė­jo 13 pro­cen­tų – iki 1,585 mlrd. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.