Įtei­kė raš­tus

Lietuvos Rytas - - 3 -

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ita­li­jo­je R.Šle­pa­vi­čius įtei­kė ski­ria­muo­sius raš­tus šios ša­lies pre­zi­den­tui S.Mat­ta­rel­lai.

R.Šle­pa­vi­čius taip pat yra am­ba­sa­do­rius Mal­tai, San Ma­ri­nui ir nuo­la­ti­nis at­sto­vas prie Jung­ti­nių Tau­tų mais­to ir že­mės ūkio or­ga­ni­za­ci­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.