Plau­ki­ką lei­do su­im­ti

Lietuvos Rytas - - 3 -

Ru­si­jos pa­sie­nie­čiu pri­si­sta­čiu­sį ne­tei­sė­tai Lie­tu­vos sie­ną kir­tu­sį Ru­si­jos pi­lie­tį, ku­ris šeš­ta­die­nį apie 7 val. ne­blai­vus (1,8 pro­mi­lės) bu­vo su­lai­ky­tas Ša­kių ra­jo­ne, kai per­plau­kė Še­šu­pės upę, Tau­ra­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas lei­do su­im­ti mė­ne­siui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.