Pa­rems už­sie­nie­čius

Lietuvos Rytas - - 3 -

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja sky­rė fi­nan­si­nę pa­ra­mą 70 ma­gist­ran­tų iš Ukrai­nos, Azer­bai­dža­no, Bal­ta­ru­si­jos, Gru­zi­jos, Ki­ni­jos, Ja­po­ni­jos ir Mol­do­vos.

Iš­mo­ką stu­di­jų kai­nai kom­pen­suo­ti ir sti­pen­di­ją gaus net 40 Ukrai­nos at­sto­vų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.