Įžei­dė ti­kin­čiuo­sius

Lietuvos Rytas - - 8 -

In­di­ja pa­tei­kė ofi­cia­lų skun­dą dėl aust­ra­lų re­kla­mos, ku­rio­je hin­duis­tų die­vas Ga­ne­ša ir ki­tos re­li­gi­nės fi­gū­ros vaiz­duo­ja­mi ke­lian­tys tau­rę už avie­ną.

Pra­mo­nės gru­pės „Me­at and Li­ves­tock Aust­ra­lia“te­le­vi­zi­jos

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.