Kai­nų po­ky­čiai

Lietuvos Rytas - - 10 -

Ga­min­to­jų par­duo­tos pra­mo­nės pro­duk­ci­jos kai­nos rug­pjū­čio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su 2016-ųjų rug­pjū­čiu, iš­au­go 3,9 proc., o ly­gi­nant su šių me­tų lie­pos mė­ne­siu ma­ty­ti, jog ūg­te­lė­jo 0,6 pro­cen­to.

Be naf­tos pro­duk­tų, pra­mo­nės pro­duk­ci­jos kai­nos per me­tus pa­di­dė­jo 3 proc., o per mė­ne­sį – 0,1 proc.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.