Sa­la­pe­rau­gis

Lietuvos Rytas - - 16 -

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už­va­kar prieš vi­dur­nak­tį ga­vo pra­ne­ši­mą, kad prie pat Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio (Kal­va­ri­jos sav.) vil­ki­ko „Re­nault“vai­ruo­to­jas kliu­dė ša­li­ke­lė­je sto­vin­tį Len­ki­jos pi­lie­čio kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį „Fiat Du­ca­to“ir iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no.

Po pus­va­lan­džio pa­rei­gū­nai pa­žei­dė­ją ap­ti­ko su­sto­ju­sį ša­li­ke­lė­je ne­to­li ter­mi­na­lo.

Pa­aiš­kė­jo, kad vai­ruo­to­jas – 41 me­tų Len­ki­jos pi­lie­tis – yra sun­kiai ap­gir­tęs (2,68 prom.).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.