Ma­žiau do­ku­men­tų

Lietuvos Rytas - - 5 -

Sei­mas va­kar po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė pro­jek­tams, ku­rie nu­ma­to at­si­sa­ky­ti prie­vo­lės su sa­vi­mi ve­žio­tis vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nį pa­są, tech­ni­nės ap­žiū­ros ir drau­di­mo do­ku­men­tus. Vai­ruo­to­jams pa­kak­tų ve­žio­tis tik as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę ar pa­są.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.