Skun­das at­mes­tas

Lietuvos Rytas - - 5 -

Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas kaip ga­lu­ti­nį ir ne­skun­džia­mą at­me­tė bu­vu­sios Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Ž.Mi­kė­nai­tės skun­dą dėl lai­ki­no nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.