Pa­ger­bė šei­mą

Lietuvos Rytas - - 5 -

Iz­ra­e­lioKne­se­to­va­do­va­sY.Y.Edels­t­ei­nas vie­šė­da­mas Vil­niu­je se­se­rims K.Ko­va­levskai ir L.Cha­ni­no­vič įtei­kė jų tė­vams I. ir K.Bu­je­liams skir­tą Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­lių ap­do­va­no­ji­mą už Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais nuo ho­lo­kaus­to iš­gel­bė­tą žy­dų kil­mės vil­nie­tę F.Du­siac­ką.

Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­lių gar­bės raš­tais ir me­da­liais yra ap­do­va­no­ta apie 900 Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.