Dru­ski­nin­kai

Lietuvos Rytas - - 28 -

Tarp­tau­ti­nio kal­vys­tės ple­ne­ro „Me­ta­li­nė plaš­ta­kė“da­ly­viai ku­ror­te įsi­kū­rė dviem sa­vai­tėms, o į sa­vo kū­ry­bos pro­ce­są Pra­mo­gų aikš­tė­je įtrau­kia ir ste­bė­to­jus.

Ple­ne­ro kū­ri­niai pa­puoš mies­to erd­ves, po­pu­lia­rių ob­jek­tų in­te­rje­rą, Lei­pa­lin­gio dva­rą. Du kry­žiai su liau­diš­kais or­na­men­tais at­si­ras ir ant se­nų­jų ka­pi­nių var­tų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.