Ma­žei­kiai

Lietuvos Rytas - - 28 -

Dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­ti 83 me­tų mo­te­ris nė ne­įta­rė, kad ją ap­lan­kė afe­ris­tė, tad uo­liai vyk­dė ne­va so­cia­li­nės dar­buo­to­jos pra­šy­mus – at­neš­ti as­mens do­ku­men­tą, o pas­kui ir iš­vir­ti ar­ba­tos. Ap­ga­vi­kė pa­ste­bė­jo pi­ni­gi­nę tuo me­tu, kai mo­te­ris ieš­ko­jo as­mens do­ku­men­to.

Afe­ris­tė pen­si­nin­kės dė­me­sį nu­krei­pė pa­pra­šiu­si iš­vir­ti jai ar­ba­tos ir šei­mi­nin­kei nu­ėjus į vir­tu­vę pa­gro­bė pi­ni­gi­nę su 5500 eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.