Či­vy­liai

Lietuvos Rytas - - 28 -

Ro­kiš­kio ra­jo­ne au­to­mo­bi­liu va­žia­vu­siai 27 me­tų mo­te­riai ke­lio­nė bai­gė­si tven­ki­ny­je. Ava­ri­ja nu­ti­ko pu­sę ke­tu­rių nak­ties. Va­žiuo­jant į ke­lią stai­ga iš­bė­go stir­na, suk­te­lė­ju­si vai­rą mo­te­ris su­si­dū­ri­mo iš­ven­gė, ta­čiau su­mė­ty­to au­to­mo­bi­lio ne­su­val­dė.

Nuo ke­lio nu­va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis įlė­kė į tven­ki­nį. Iš skęs­tan­čio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja spė­jo

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.