Tel­šiai

Lietuvos Rytas - - 28 -

Tel­šiai nu­spren­dė tap­ti bi­jū­nų sos­ti­ne – šian­dien Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je or­ga­ni­zuo­ja­ma šven­ti­nė tal­ka „Tel­šių bi­jū­ni­za­ci­ja“. Įvai­rio­se Tel­šių vie­to­se bus pa­so­din­ta dau­giau kaip 300 bi­jū­nų so­di­nu­kų. Da­lis jų įsi­gy­ta iš Kau­no bo­ta­ni­kos so­do, ki­tus do­va­no­jo pa­tys gy­ven­to­jai.

Tel­šių va­do­vai ra­gi­na gy­ven­to-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.