Vil­ka­viš­kis

Lietuvos Rytas - - 28 -

Vy­ras, ry­tą iš­ei­da­mas į dar­bą, kam­ba­ry­je pa­li­ko ne­už­ge­sin­tą smil­ka­lą. Po ku­rio lai­ko dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai pa­ju­to dū­mų kva­pą ir iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius. Spė­ja­ma, kad gais­rą ga­lė­jo su­kel­ti ru­se­nan­tis smil­ka­las.

Ap­de­gė da­lis spin­te­lės ir lo­vos, bu­tas pri­rū­ko ait­rių dū­mų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.