Ne­žu­vo nė vie­nas

Lietuvos Rytas - - 5 -

Rug­sė­jo 21-ąją, Eu­ro­po­je mi­nint die­ną be žu­vu­sių­jų ke­liuo­se, mū­sų ša­ly­je per eis­mo įvy­kius ne­žu­vo nė vie­nas žmo­gus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.