Ge­ne­ro­lo gim­ti­nė

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pir­mo­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do ge­ne­ro­lo S.Žu­kaus­ko (1860– 1937) gim­ti­nės at­min­ti­ną vie­tą Pak­ruo­jo ra­jo­no Do­vai­niš­kio kai­me Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas įtrau­kė į kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.