Dau­kan­tiš­kiai

Lietuvos Rytas - - 20 -

12-me­tis Ša­kių ra­jo­no gy­ven­to­jas už­va­kar vi­dur­die­nį bu­vo iš­ga­ben­tas į Kau­no kli­ni­kas, kai ne­ap­dai­riai dvi­ra­čiu iš­rie­dė­jo į ke­lią, ku­riuo va­žia­vo sunk­ve­ži­mis „Sca­nia“.

Sun­kias­vo­rė ma­ši­na par­tren­kė 12-me­tį. Ber­niu­kui lū­žo ko­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.