Lau­ma­len­kai

Lietuvos Rytas - - 15 -

Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­lių eže­re, ant­ra­die­nio va­ka­rą iš­gel­bė­tas sken­dęs 75 me­tų žmo­gus. Ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad eže­ro vi­du­ry­je esan­čio­je sa­lo­je žmo­gus šau­kia­si pa­gal­bos, jo val­tis bu­vo pa­sken­du­si.

Ug­nia­ge­siai sa­vo val­ti­mi pa­r­pluk­dė skęs­tan­tį vy­rą į kran­tą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.