Ko­va dėl Kry­mo

Lietuvos Rytas - - 13 -

Mask­va ir Ki­je­vas ko­vo­ja dėl to, kam tu­ri ati­tek­ti Ru­si­jos anek­suo­ta­me Kry­me esan­tis kul­tū­ri­nis pa­vel­das. In­ter­po­las rug­pjū­tį pas­kel­bė Ukrai­nos mu­zie­jų fon­dui pri­klau­san­čių 52 ver­tin­gų pa­veiks-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.