Meln­ra­gė

Lietuvos Rytas - - 24 -

Ant­ro­jo­je Meln­ra­gė­je, gel­bė­ji­mo sto­ties pri­ei­go­se, pa­so­din­ta tu­jų ir ka­da­gių. Ini­cia­ty­vos pag­ra­žin­ti ap­lin­ką ėmė­si „Klai­pė­dos pa­plū­di­mių“dar­buo­to­jai.

Pa­si­rink­ti at­spa­rūs, nei lie­taus, nei sau­lės, nei vė­jo ne­bi­jan­tys au­ga­lai, to­dėl ne­abe­jo­ja­ma, kad jie il­gai puoš ap­lin­ką.

Į Meln­ra­gę žmo­nės trau­kia ne tik va­sa­rą, bet ir ki­tais me­tų lai­kais – kas pa­ly­dė­ti sau­lės ir pa­si­gro­žė­ti pui­kiais vaiz­dais ar šiaip pa­si­vaikš­čio­ti pa­jū­riu, kas į gel­bė­ji­mo sto­ty­je įreng­tą pir­tį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.