Obe­li­ja

Lietuvos Rytas - - 24 -

Aly­taus ra­jo­no Obe­li­jos eže­re gy­vo­sios gam­tos ins­pek­to­riai ap­ti­ko su­sta­ty­tus 31 ven­te­rį – mė­gė­jų žve­jy­bai drau­džia­mus tink­lus.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai juos ne­dels­da­mi iš­trau­kė, kad gam­tai ne­bū­tų pa­da­ry­ta ža­los, ir pa­lei­do at­gal į eže­rą į tink­lus pa­kliu­vu­sius ly­nus ir vė­žius. Ven­te­riai bus su­nai­kin­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.