Uk­mer­gė

Lietuvos Rytas - - 24 -

Ket­vir­ta­die­nį per pie­tus bu­vo pra­neš­ta, kad Li­nų g. esan­čia­me ga­ra­že įvy­ko spro­gi­mas, nu­ken­tė­jo jau­nas vy­ras.

Į įvy­kio vie­tą bu­vo iš­siųs­ti me­di­kai ir po­li­ci­jos pat­ru­liai.

Pa­aiš­kė­jo, kad spro­gi­mas nu­griau­dė­jo 27 me­tų vy­rui ban­dant su­vi­rin­ti kaž­ko­kį ba­ką. Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai konsta­ta­vo vy­riš­kio mir­tį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.