Pa­žė­rai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Ne­to­li Kaz­lų Rū­dos kelkraš­ty­je, lei­džia­mo­je su­sto­ti vie­to­je, stab­te­lė­ju­sio au­to­mo­bi­lio „Ja­gu­ar“vai­ruo­to­jas veid­ro­dė­ly­je pa­ste­bė­jo di­de­liu grei­čiu ar­tė­jan­tį „Volks­wa­gen Golf“(nuo­tr.).

Po aki­mir­kos pa­sta­ra­sis tren­kė­si į „Ja­gu­ar“ga­lą. Blai­vus 66 me­tų kau­nie­tis ne­ga­lė­jo pa­aiš-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.