Ne­ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mų

Lietuvos Rytas - - 7 -

Bū­si­mos miš­kų urė­di­jų val­dy­mo įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos va­do­vo pa­ieš­kos ga­li už­si­tęs­ti. Pas­kel­bus kon­kur­są bu­vo gau­tos trys pa­raiš­kos, bet nė vie-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.