Liud­vi­na­vas

Lietuvos Rytas - - 10 -

Anks­ty­vą lap­kri­čio 1-osios ry­tą 26 me­tų mies­te­lio gy­ven­to­ja šau­kė­si Ma­ri­jam­po­lės po­li­ci­jos pa­gal­bos. Mer­gi­na tei­gė, kad 51 me­tų tė­vas gra­si­na su­si­do­ro­ti su ja.

At­vy­kę pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­no smur­tau­to­jo blai­vu­mą ir ge­ro­kai nu­ste­bo – al­ko­ho­lio ma­tuok­lis už­fik­sa­vo dau­giau nei 5 pro­mi­les. Areš­ti­nė­je po kiek lai­ko šiek tiek pra­blai­vė­jęs vy­ras ne­at­si­mi­nė, kad už­puo­lė duk­rą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.