Tra­kiš­kiai

Lietuvos Rytas - - 10 -

Ne­to­li Ma­ri­jam­po­lės esan­čia­me kai­me gy­ve­nan­ti 39 me­tų mo­te­ris pa­ty­rė su­py­ku­sio su­gy­ven­ti­nio kerš­tą – die­ną vy­ras su­ba­dė sa­vo drau­gės au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas.

Va­ka­re mo­te­rį iš­gąs­di­no dūž­tan­čio stik­lo gar­sas.

Įtū­žė­lis iš­dau­žė vir­tu­vės lan­gą ir, kol at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, spė­jo pa­spruk­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.