Pa­muc­kai

Lietuvos Rytas - - 10 -

Ky­šių po­li­ci­nin­kams kar­te­lę šią sa­vai­tę mė­gi­no kiek aukš­čiau pa­kel­ti Pak­ruo­jo ra­jo­ne su­stab­dy­tos „Au­di“vai­ruo­to­jas. 46 me­tų R.S., pri­pū­tęs į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį 1,85 pro­mi­lės, po­li­ci­nin­kams pa­siū­lė so­li­džią iš­pir­ką – net 1000 eu­rų.

Tai – vie­nuo­lik­tas šiais me­tais ir di­džiau­sias pa­siū­ly­tas ky­šis

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.