Di­de­lis pir­ki­nys

Lietuvos Rytas - - 20 -

Vers­li­nin­kas D.Moc­kus į di­džiau­sios Bal­ti­jos ša­ly­se maž­me­ni­nės dra­bu­žių įmo­nės „Apran­ga“ak­ci­jas in­ves­ta­vo apie 1,4 mln. eu­rų.

Vers­li­nin­ko ne­tie­sio­giai kont­ro­liuo­ja­ma bend­ro­vė „MG Bal­tic In­vest­ment“lap­kri­čio 2 die­ną įsi­gi­jo 0,797 proc. „Apran­gos“ak­ci­jų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.