Kal­ti­na ka­ro kur­sty­mu

Lietuvos Rytas - - 7 -

Sau­do Ara­bi­jos sos­to įpė­di­nis prin­cas M.bin Sal­ma­nas va­kar ap­kal­ti­no Ira­ną tie­sio­gi­ne ka­ri­ne ag­re­si­ja prieš jo ka­ra­lys­tę, nes Te­he­ra­nas esą pa­rū­pi­no ba­lis­ti­nių ra­ke­tų Je­me­ne vei­kian­tiems šii­tų hu­sių su­ki­lė­liams.

Įtam­pa smar­kiai pa­di­dė­jo pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, kai Sau­do Ara­bi­ja šeš­ta­die­nį ne­to­li ar Ri­ja­do nu­mu­šė su­ki­lė­lių iš Je­me­no pa­leis­tą ba­lis­ti­nę ra­ke­tą. Ra­ke­tos nuo­lau­žos nu­kri­to ar Ri­ja­do tarp­tau­ti­nio oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je.

Ar Ri­ja­das kal­ti­na Ira­ną tie­kiant ra­ke­tas hu­siams. Ta­čiau Te­he­ra­nas šiuos kal­ti­ni­mus ka­te­go­riš­kai at­me­ta ir kal­ti­na ar Ri­ja­dą ka­ro nu­si­kal­ti­mais Je­me­ne.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.