Bus kon­cer­tų sa­lė

Lietuvos Rytas - - 5 -

Po il­gų de­ry­bų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pri­ta­rė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės sie­kiams, jog ant Tau­ro kalno vie­toj so­viet­me­čiu sta­ty­tų Pro­fe­si­nių są­jun­gų kul­tū­ros rū­mų at­si­rastų mo­der­ni kon­cer­tų sa­lė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.