Gra­si­no su­si­de­gin­ti

Lietuvos Rytas - - 5 -

Vil­niu­je, prie Sei­mo, už­va­kar gra­si­no su­si­de­gin­ti 69-erių vy­ras. Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai iš jo at­ėmė bu­te­lį su de­giuo­ju skys­čiu, su­lai­ky­ta­sis dėl psi­chi­kos svei­ka­tos būk­lės pri­sta­ty­tas į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.