Žu­vo mok­s­lei­viai

Lietuvos Rytas - - 7 -

Ma­žiau­siai še­ši mok­s­lei­viai žu­vo, o dar 25 bu­vo su­žeis­ti per spro­gi­mą Ka­ge­ros pro­vin­ci­jo­je Tan­za­ni­jos šiau­rės va­ka­ruo­se.

Pa­aug­liai mo­kyk­los kie­me ra­do ne­ži­no­mą daik­tą, ku­ris spro­go jų ran­ko­se. Nu­ken­tė­ju­sie­ji nu­ga­ben­ti į li­go­ni­nę. Kai ku­rie su­žeis­tie­ji pa­ke­liui mi­rė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.