Su­griu­vo na­mas

Lietuvos Rytas - - 7 -

Ru­si­jos Ud­mur­ti­jos re­gio­no mies­te Iževs­ke su­griu­vo de­vy­naukš­čio blo­ki­nio gy­ve­na­mo­jo na­mo vie­na laip­ti­nė – vi­si bu­tai nuo pir­mo iki de­vin­to aukš­to.

Ava­ri­nės tar­ny­bos kiek vė­liau griu­vė­siuo­se ap­ti­ko du la­vo­nus.

Nu­ken­tė­jo pir­ma­me aukš­te bu­vu­sios par­duo­tu­vės, vai­kų cent­ras. Pre­li­mi­na­ri griū­ties prie­žas­tis – du­jų spro­gi­mas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.