Augs lė­čiau­siai?

Lietuvos Rytas - - 10 -

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pas­kel­bė, kad šiais me­tais Lie­tu­vos ūkis ūg­te­lės 3,8 proc., Lat­vi­jos – 4,2 proc., Es­ti­jos – 4,4 pro­cen­to.

Prog­no­zuo­ja­ma, jog ki­tais me­tais Lie­tu­vos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas pa­di­dės 2,9 proc., Lat­vi­jos –

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.