Pa­bal­vė

Lietuvos Rytas - - 24 -

Ieš­ko­da­mas gry­bų Tel­šių ra­jo­no miš­ke 37-erių vy­ras ra­do sprog­me­nį. Gry­bau­to­jas apie pa­vo­jin­gą ra­di­nį pra­ne­šė Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro te­le­fo­nu.

Tel­šių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai įve­dė pla­ną „Sky­das“. Kol at­vy­ko iš­mi­nuo­to­jai ir at­li­ko sa­vo dar­bą, įvy­kio vie­to­je bu­dė­jo po­li­ci­nin­kai, ug­nia­ge­siai, me­di­kai.

At­vy­kę „Aro“iš­mi­nuo­to­jai miš­ke ra­do 81 mm mi­no­svai­džio mi­ną. Sprog­me­nį jie iš­si­ve­žė ir su­nai­ki­no žvy­ro ka­rje­re.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.