Lon­do­nas pa­brangs?

Lietuvos Rytas - - 13 -

Lon­do­no me­ras S.Kha­nas pas­kel­bė pla­nus ap­mo­kes­tin­ti už­sie­nio tu­ri­s­tus – įves­ti 5 proc. nak­vy­nės kai­nos mo­kes­tį.

Tai reiš­kia, kad vi­du­ti­nės lan­ky­mo­si Lon­do­ne pa­ros iš­lai­dos pa­di­dė­tų 3,4 sva­ro ster­lin­go (4 eurais). Skai­čiuo­ja­ma, kad tu­riz­mo mo­kes­čio per me­tus bū­tų su­ren­ka­ma iki 364 mln. sva­rų ster­lin­gų (412 mln. eu­rų).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.