Ve­se­la­va

Lietuvos Rytas - - 20 -

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Var­na­bū­dės miš­ke (Ma­ri­jam­po­lės sav.) per me­džio­klę bu­vo su­ža­lo­tas 27 me­tų vy­ras. Jis nu­ken­tė­jo, kai vie­nas me­džio­to­jų šo­vė į šer­ną ir nuo me­džio ri­ko­še­tu at­šo­kę šra­tai su­smi­go jam į al­kū­nę.

Ma­ri­jam­po­lės li­go­ni­nės me­di­kai nu­ken­tė­jė­liui su­tei­kė pa­gal­bą ir lei­do gy­dy­tis na­muo­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.