Nau­džiai

Lietuvos Rytas - - 20 -

Užva­kar apie 18 val. 30 min. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ke­ly­je Gi­žai– Pil­viš­kiai blai­vaus 75 me­tų ma­ri­jam­po­lie­čio vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Volks­wa­gen Sha­ran“kliu­dė ir par­tren­kė ta pa­čia kryp­ti­mi dvi­ra­tį ve­dan­tį 58 me­tų vy­rą.

Jis vil­kė­jo tam­siais dra­bu­žiais, bu­vo be švie­są at­spin­din­čios lie­me­nės, dvi­ra­čio ga­le ne­bu­vo rau­do­nos spal­vos ži­bin­to, tik bal­tas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.