Pir­ko dau­giau du­jų

Lietuvos Rytas - - 12 -

Lie­tu­va per tris šių me­tų ket­vir­čius iš Ru­si­jos im­por­ta­vo 866 mln. ku­bi­nių met­rų gam­ti­nių du­jų – 2,15 kar­to dau­giau ne­gu per­nai sau­sį–rug­sė­jį.

Re­mian­tis „Gazp­rom“eks­por­to ata­skai­to­mis, tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį Lie­tu­va iš Ru­si­jos im­por­ta­vo 69 mln. ku­bi­nių met­rų du­jų – 60 proc. ma­žiau ne­gu ant­rą­jį šių me­tų ket­vir­tį, bet 41 proc. dau­giau nei tre­čią­jį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.