Ne­ma­jū­nai

Lietuvos Rytas - - 10 -

Net 9 va­lan­das bu­vo su­stab­dy­tas eis­mas ke­ly­je Laz­di­jai–Sei­ri­jai–Aly­tus, kai ket­vir­ta­die­nį ry­te prie šio Laz­di­jų ra­jo­no kai­mo su­mė­čius ben­z­in­ve­žį ap­vir­to prie­ka­ba-cis­ter­na, pil­na dy­ze­li­no.

Sau­gan­tis spro­gi­mo pa­vo­jaus ug­nia­ge­siams te­ko nuo ke­lio su­rink­ti ter­ša­lus ir iš­siurb­ti de­ga­lus iš cis­ter­nos. Tik va­ka­re pa­vy­ko su­ras­ti kra­ną, ku­ris pa­jė­gė at­vers­ti prie­ka­bą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.