Tu­ras po Eu­ro­pą

Lietuvos Rytas - - 8 -

Sau­do Ara­bi­jos kronp­rin­cas M.bin Sal­ma­nas (nuo­tr.) pra­dė­jo sa­vo tu­rą po Eu­ro­pą. Pran­cū­zi­jo­je jis šian­dien su­si­tiks su šios ša­lies va­do­vu E.Mac­ro­nu.

Ga­li­mos po­kal­bių te­mos – Ira­no bran­duo­li­nis su­si­ta­ri­mas, konf­lik­tai Je­me­ne ir Si­ri­jo­je. Vė­liau šią sa­vai­tę kronp­rin­cas vyks į Is­pa­ni­ją.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.